Sportovní kurzy, školní akce a výlety

 

Pobyty neděle - pátek na 4 - 5 nocí, studenti do 19 let včetně

4x ubytování s plnou penzí 1.880 Kč / student
5x ubytování s plnou penzí 2.350 Kč / student

Kratší pobyty na méně než 4 noci, pobyty s polopenzí či jen se snídaní na vyžádání. Jako příjezdový den lze zvolit i pondělí.

Cena zahrnuje:

 ubytování s plnou penzí na určený počet nocí
 zajištění pitného režimu 
 neomezené využití multifunkčního kurtu pro tenis, nohejbal, florbal
 neomezené využití 2 plážových beach volejbalových kurtů
 neomezené využití volného travnatého prostranství vhodné pro badminton, frees bee, lakros nebo petanque
 neomezené využití bowlingu - 2 drah 
 saunu 1x za pobyt zdarma
 stolní fotbal nebo stolní tenis
 fotbalové hřiště pro kopanou a softball – 10 min. chůze od areálu
 Wifi připojení k internetu v celém areálu 

Další služby:

 možnost realizace táborového ohně
 pronájem kryté haly za poplatek - 10 min. chůze od areálu
 projednání jídelního lístku, včetně dietní stravy

Rezervace a všeobecné podmínky

1. Rezervace musí být provedena písemně na uvedenou adresu (poštou, faxem, e-mailem)
2. V objednávce musí být uveden název, adresa, kontakty školy a kontaktní osoba odpovědná za organizaci akce.
3. V objednávce musí být uveden termín akce, doba příjezdu a odjezdu, první a poslední služba (strava).
4. V objednávce bude uveden počet žáků a pedagogického dozoru, včetně speciálních požadavků na ubytování, program, stravu aj.
5. Případné specifické požadavky na fakturu musí být sjednány předem
6. Záloha při rezervaci je stanovena ve výši 300,- Kč / osoba na účet není-li dohodnuto jinak
7. Doplatek musí být proveden do 10 dnů před nástupem bankovním převodem není-li dohodnuto jinak
8. Ostatní služby nad rámec fakturace budou uhrazeny na místě před ukončením akce.
9. Objednavatel nejpozději do 3 dnů před zahájením akce zašle seznamy účastníků s datem narození.

Kontaktujte nás